top of page

Öğretmenlik Eğitimi Hakkında

İlgilenenler için sistemleri derinlemesine ele alan iki ayrı eğitim programı vardır; GYROTONIC® ve GYROKINESIS® metodu.

GYROTONIC®1. Seviye Öğretmenlik Eğitim Programı; GYROTONIC® eğitmeni olmak, GYROKINESIS®1. Seviye Öğretmenlik Eğitim Programı ise GYROKINESIS® eğitmeni olmak için mevcuttur.

Herhangi bir 1. Seviye öğretmenlik eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğretmen adayı, eğitim becerilerini geliştirmek için; öğretmekle yetkili olabilecekleri özel uzmanlaşma kurslarına katılabilirler.

GYROTONIC® ve GYROKINESIS® metodları birbirlerini bütünleyicidir. Bazı kişiler sadece tek bir metotla yol almayı seçerken, bazıları her ikisinde de uzmanlaşmayı seçebilir.

Begin Your Parctice

GYROTONIC®

Iyengar

GYROTONIC® 1. Seviye Öğretmenlik Eğitimi Programına Genel Bakış

 

Bu programda öğrenciler, GYROTONIC Pulley Tower Combination Unitesi’nde 1.seviye  GYROTONIC  derslerini kademeli ve ilerleyici şekilde  tasarlamayı  ve nasıl öğreteceklerini   öğrenirler. 188 saatlik bu program  4  bölümden oluşur  (detaylar aşağıda verilmiştir).  Öğrenciler  3 ay sonunda, GYROTONIC metodunu  çıraklık seviyesinde  öğretebilmeye başlarlar. Programı  tamamını bitirmek  ve kalifiye bir  GYROTONIC  eğitmeni olmak ise, 1 yıllık bir süreyi kapsar.

GYROTONIC eğitmenleri, GYROTONIC uzmanlık  kurslarına  ve   diğer GYROTONIC özel ekipman  kurslarına kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.

 GYROTONIC eğitmenleri, yetenek setlerini geliştirmek ve sertifika ve lisanslarını korumak amacıyla,her 2 yılda bir en az bir adet  devam eğitim programına katılırlar.  

 

Neden 1.Seviye  GYROTONIC® Öğretmenlik Eğitimi Programı?

 GYROTONIC’in  temel prensiplerini derinlemesine keşfetmeyi ve  1.seviye hareketler dizisini deneyimli ve yetkin bir  eğitmenin yönlendirmesinde deneyimlemek,

 GYROTONIC Pulley Tower’da  1. Seviye  GYROTONIC egzersizlerini profesyonel  bir şekilde başka kişilere öğretebilmeyi öğrenmek.. 

 

 

 

GYROTONIC®  Ön Eğitim Kursu 

Amacı

GYROTONIC 1.seviye egzersizlerini temelde anlamayı sağlamak ve öğrencileri bir sonraki aşama olan GYROTONIC 1. Seviye Temel Eğitim Kursuna   hazırlamak. Öğrenciler bu kurs süresince deneyim kazanmaya odaklanarak , listedeki  egzersizleri bireysel anlama becerisini geliştirirler.

 

Ön Koşullar

GYROTONIC 1.seviye  egzersizlerini  temelde anlamış, deneyimli bir  GYROTONIC öğrencisi olmak.

Bu kursa katılmak isteyen öğrencilerin sertifikalı bir GYROTONIC eğitmeninden  minimum 10  ders almış olmaları gerekir. GYROTONIC derslerini hiç deneyimlememiş olan öğrenciler ise,  GYROTONIC 1.seviye egzersizlerine    giriş niteliğinde olan 3 günlük başlangıç kursu alabilirler.

 

Başarıyla Tamamlandığında

GYROTONIC Ön Eğitim kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki aşama olan  GYROTONIC 1. Seviye Temel Eğitime  başlayabilirler.  Bu kursun, ön eğitim kursunun  tamamlanmasını takip eden  1 hafta - 3 ay arasında alınması gerekmektedir.

 

2 GYROTONIC® Temel Eğitim Kursu 

Amacı

Öğrencilerin GYROTONIC 1.seviye  müfredatını  daha derinlemesine anlamalarını sağlamak ve bu egzersizleri öğretebilmeleri için spesifik  yetenek ve teknikleri kendilerine kazandırmak.

Bu program boyunca master GYROTONIC eğitmeni ,  GYROTONIC 1.seviye ders programı temelinde  öğretme teknikleri ve prensiplerini öğrencilere tanıtır ve  GYROTONIC 1.seviye  egzersiz programının tamamını anlatır.

 

Ön Koşullar

GYROTONIC Ön Eğitim Kursunu  başarıyla tamamlamış olmak.

 

Başarıyla Tamamlandığında

GYROTONIC  Temel Eğitim kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler artık  GYROTONIC  stajyeri olarak dikkate alınırlar. Bu noktada artık   GYROTONIC 1.seviye staj  dönemi başlar ve öğrenciler o ana kadar öğrendikleri GYROTONIC 1.seviye egzersizlerini stajer pozisyonunda öğretmeye başlayabilirler.

Stajerlik (çıraklık)  lisansının süresi 1 yıldır. Bu 1 yıl boyunca öğrenciler, stajerlik kursunu tamamlayacak,öğretme (ders verme) uygulamaları yapacak  ve  sonunda da GYROTONIC Final Sertifika Kursuna geçeceklerdir.

 

 

 

GYROTONIC® Stajyerlik Kursu 

Amacı

GYROTONIC 1.seviye stajerlerinin deneyimlerini artırmalarına ve  Temel Eğitim Kursunu  daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ve kendilerini GYROTONIC Final Sertifika  Kursuna hazırlamak.

Bu dönem boyunca stajerlerin 60  öğretme saatini ve minimum 30 gözetimli stajyerlik kurs saatini tamamlamaları gerekmektedir. Stajerler bu  denetimli  staj saatlerini,  master eğitmen  rehberliği ve denetiminde , ister GYROTONIC Stajyerlik  kursu  formatında ya da  GYROTONIC Temel Eğitim kursunu tekrar alarak tamamlarlar.

 

Ön Koşullar

GYROTONIC 1.Seviye Temel Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamış olmak.

 

Başarıyla tamamlandığında

GYROTONIC Stajyerlik gerekliliklerini tamamlayıp, yetkinlikleri başarıyla elde eden öğrenciler, GYROTONIC 1. Seviye Final Sertifika Kursuna geçebilirler. Stajyerlik kursunun son günüyle Final Sertifika Kurs arasında en az 2 haftalık süre geçmesi gerekmektedir.

 

GYROTONIC® Final Sertifika Kursu 

Amacı

Bu kursun amacı  2 katmanlıdır; bu kurs  hem bir eğitim programıdır,hem de öğrencilerin öğretme becerilerinin ve GYROTONIC 1.seviye  müfredatını anlayıp kavrayışlarının uygulamalı bir değerlendirmesidir. 

 

Bu kursu başarıyla tamamlayabilmek için stajerlerin, GYROTONIC 1.Seviye Temel Eğitim Kursunun egzersizlerini ve temel prensiplerini fiziksel  olarak ortaya koyarak, gayet yeterli bir seviyede anlayıp kavradıklarını ispatlamaları gerekmektedir. İlaveten, stajerler  GYROTONIC 1. Seviye Temel Eğitim klavuz kitapçığı çerçevesinde, hareket eden kişiye uygun sözlü tüyolar,ipuçları da uygulayabilmeleri,dokunarak yönlendirebilmeleri  gerekmektedir.

 

Ön Koşullar

GYROTONIC Stajyerlik gereksinimlerini başarıyla elde etmiş olmak.

 

Başarıyla tamamlandığında

GYROTONIC 1. Seviye Final Sertifika Kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, artık sertifikalı GYROTONIC eğitmeni olmaya hak kazanırlar ve ticari lisansa  sahip olurlar.

Sonrasında ise,GYROTONIC eğitmenleri sürekli eğitim gereksinimlerini karşılamalı,sertifikasyonları ve lisanslarını her 2 yılda bir yenilemedirler.

 

GYROTONIC 1. Seviye Öğretmen Eğitimi Programını başarıyla bitiren öğrenciler, GYROTONIC İleri Uzmanlık ve diğer GYROTONIC özel ekipman kurslarına kayıt olmaya da hak kazanırlar.
 

GYROTONIC® Method Preview

GYROTONIC® Method Preview

GYROKINESIS®

Hatha

GYROKINESIS® 1. Seviye Öğretmenlik Eğitimi Programı Programa Genel Bakış

 

Bu programda öğrenciler iki derin GYROKINESIS sınıf formatını aktarabilmeyi öğrenirler. 138 saatlik bu program dört farklı kurs segmentinden oluşmaktadır (ayrıntılı bilgi aşağıdadır). Öğrenciler programa başladıktan üç ay sonra ‘stajyer’ olarak GYROKINESIS metodunu öğretmeye başlarlar. Programı tümüyle tamamlamak ve sertifikalı GYROKINESIS eğitmeni olmak, ortalama bir yıl sürmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlar, GYROKINESIS 1. seviye egzersiz sekanslarını öğrencilerine öğretebilme yetkisine sahip olurlar.GYROKINESIS eğitmenleri, GYROKINESIS devam kurslarına ve bazı GYROTONIC özel ekipman kurslarına katılmaya hak kazanır.

GYROKINESIS eğitmenleri her iki yılda bir becerilerini genişletebilmek ve sertifikalarını güncellemek için devam eğitimlerine katılırlar.

 

Neden  1. Seviye GYROKINESIS® Öğretmenlik Eğitimi Programı?

Alanında uzman GYROKINESIS eğitmen eğiticileriyle, GYROKINESIS derinlemesine deneyimleyin.

Ritim ve akış içinde öğretebilmeyi öğrenin.

GYROTONIC EXPANSION SYSTEM® Metot için özel, sözlü ve dokunsal komut verebilme becerisini geliştirin.

Grup dersi yönetebilmeyi öğrenin.

 

 

1  GYROKINESIS® Ön Eğitim Kursu 

Amacı

GYROKINESIS  seviye egzersiz temelinin anlaşılmasını sağlamak ve öğrenciyi fiziksel olarak GYROKINESIS 1. seviye temel eğitimine hazırlamaktır. Kurs esnasında öğrenci deneyim kazanmaya, egzersizler üzerindeki kişisel algısını geliştirmeye odaklanır.

 

Ön Koşullar

1. seviye ders formatını deneyimlemiş olmak gerekmektedir. Bu kursa katılmadan önce en az on ders almış olmak önerilir.

 

Başarıyla Tamamlandığında

Öğrenci GYROKINESIS 1. seviye temel eğitimine katılabilmeye hak kazanır. Temel eğitime, ön eğitim kursundan en az bir hafta en fazla üç ay içinde başlanmalıdır.

 

 

2 GYROKINESIS®Temel Eğitim Kursu 

Amacı

GYROKINESIS 1. seviye 60 dakika ve 90 dakika formatlarındaki egzersizlerin daha derin anlaşılmasını sağlamak ve öğrencilerin egzersiz sekanslarını başkalarına kolaylıkla aktarabilmesini sağlayacak spesifik beceri ve teknikleri geliştirmek. Kurs boyunca master trainer prensipleri tanıtarak, öğrenciyi öğretme teknikleri konusunda uzmanlaştıracaktır.

 

Ön Şartlar

GYROKINESIS Ön Eğitim Kursu’nu başarıyla tamamlamak.

 

Başarıyla Tamamlandığında

Öğrenci bu kursu başarıyla tamamladığında GYROKINESIS 1. seviye stajyer olarak nitelendirilir. Bu aşamada stajyerlik periyodu başlamış olup, öğrenciler ders verme yetkisine sahip olduklarını gösteren linans belgesini alacaklardır. Bu belge 1 yıl geçerlidir. Bu bir yıl içinde öğrenci stajyerlik gerekliliklerini ve GYROKINESIS Final Kursu tamamlar.

 

GYROKINESIS® Stajyerlik Kursu

Amacı

Stajyer öğretmene temel eğitimi tekrar edebilme fırsatı ve final sertifika kursuna yeni bilgilerle hazırlanabilme imkanı sağlar. Stajyerlik periyodu süresince, stajyer 30 saat ders vermek ve 15 saatlik stajyerlik kursunu tamamlamakla yükümlüdür. Stajyer stajyerlik kursunu alabileceği gibi temel eğitim kursunu da tekrarlayabilir.

 

Ön Şartlar

GYROKINESIS 1. Seviye Temel Eğitimi’ni başarıyla tamamlamış olmak.

 

Başarıyla Tamamlandığında

Stajyerler başarılı bir şekilde stajyerlik gerekliliklerini tamamladıklarında GYROKINESIS Final Sertifika Kursuna girmeye hak kazanır. Final sertifika kursuna gidebilmek için, stajyerlik kursunun üzerinden en az 2 hafta geçmiş olması gerekmektedir.

 

4  GYROKINESIS® Final Sertifika Kursu 

Amacı

Bu kurs iki amaçlıdır. Eğitim kursu olmasının yanında öğrenciye öğretme becerilerini ve müfredat anlayışını değerlendirebilmek için pratik şansı tanır. Bu kursu başarıyla tamamlayabilmek için stajyerlerin , egzersizleri fiziksel olarak prensiplere bağlı kalarak gösterebiliyor olması gerekmektedir. Ek olarak hareket halindeki kişiye sözlü ve dokunsal rehberlik edebilmesi gerekmektedir.

Ön Şartlar

GYROKINESIS Stajyerlik gerekliliklerini başarıyla tamamlamış olmak. Temel eğitim kursu ve final sertifika kursu arasında en az 6 ay, en fazla 1 yıl stajyerlik süresi olabilir.

Başarıyla Tamamlandığında

Öğrenci diplomalı GYROKINESIS eğitmeni olmaya hak kazanır. Bu kursu tamamlayan öğrenci isterse devam kurslarına kayıt olabilir.